********************************###### Oficjalna strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Podbornym. ###### ********************************
   
  Strona internetowa straży
  Zawody Stażackie
 W 2015r. nie braliśmy udziału w zawodach.

  KONKURENCJE ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH
Zawody na wszystkich szczeblach rozgrywane są w 2 konkurencjach:
1) ćwiczenie bojowe,
2) sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.
UWAGA: Start w sztafecie następuje bezpośrednio po ćwiczeniu bojowym.
   ĆWICZENIE BOJOWE (GRUPA ”A” i ”C”)
 - Konkurencja ćwiczenie bojowe obejmuje:
1) dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu (podestu),
2) zbudowanie linii ssawnej,
3) zbudowanie linii głównej z 2-ch odcinków W-75,
4) zbudowanie 2-ch linii gaśniczych (po 2 odcinki W-52 każda),
5) uruchomienie motopompy i zassanie wody,
6) podanie 2-ch prądów wody ze stanowisk gaśniczych,
7) obrócenie/złamanie tarczy prądem wody, przewrócenie pachołków.
 - Sprzęt do konkurencji ćwiczenie bojowe.
 - Sprzęt wyposażenia toru:
• zbiornik wodny stosowany w pożarnictwie lub o podobnych parametrach - 1 szt.,
• podest drewniany o wym. 2 x 2 m i wysokości do 10 cm - 1 szt.,
• pachołki drogowe 4 szt. ustawione na stabilnych podstawach, których wysokości wynoszą:
Nr 1 - 60 cm, Nr 2 - 100 cm, Nr 3 - 40 cm, Nr 4 - 120 cm, płaszczyzna górna podstaw o wym. 30 x 30
cm.
• tarcza obrotowa / łamana o średnicy 15 cm, środek tarczy na wysokości 150 cm - 1 szt.,

- Sprzęt drużyny na podeście, zasady jego ułożenia:
Lp. Sprzęt Ilość szt.
1. Motopompa 1
2. Wąż ssawny 110, nie krótszy niż 240 cm z łącznikami 2
3. Wąż tłoczny W-75, dł. 20 m ± 0,5 m - zwinięty w krąg podwójny 2
4. Wąż tłoczny W-52, dł. 20 m ± 0,5 m - zwinięty w krąg podwójny 4
5. Prądownica zwykła, wewnętrzna średnica pyszczka 12÷12,5 mm
6. Rozdzielacz 1
7. Smok ssawny kompletny 1
8. Klucze do łączników 2
Z chwilą postawienia motopompy na podeście silnik musi być zgaszony i nie można go uruchamiać do czasu
rozpoczęcia ćwiczenia. Nasady i zawory motopompy i rozdzielacza mogą być otwarte. Zawodnicy układają
sprzęt na podeście w dowolny sposób, klucze do łączników mogą leżeć na innym sprzęcie (z wyjątkiem
motopompy). Poza podest mogą wystawać jedynie węże ssawne (nie więcej jednak niż 40 cm). Sprzęt nie
może być ze sobą połączony, a łączniki nie mogą się ze sobą stykać.
Drużyna może posiadać rezerwowe węże (po jednym odcinku) W-75 i W-52, które przed startem układa w
pobliżu podestu.
- Tor do konkurencji
Długość toru 91 m, szerokość 20 m.
Podest ustawiony jest na torze w taki sposób, aby jego środek znajdował się w odległości 10 m od linii
bocznych toru i linii wyznaczającej początek toru.
Zbiornik wodny ustawiony w jednej linii (bliższej linii startu) z podestem w odległości 3 m od lewej jego
krawędzi.
Na 47 m znajduję się linia orientacyjnego ustawienia rozdzielacza.
Na 85 m toru znajduje się linia stanowisk prądowników, wyznaczona linią o szerokości 5 cm, poprzecznie do
osi toru (załącznik nr 7)
Na 90 m toru ustawione są:
- w odległości 5 m od lewej linii bocznej – tarcza obrotowa / łamana,
- w odległości 3,5 m od prawej linii bocznej – pachołek na podstawie nr 4,
- w odległości 6,5 m od prawej linii bocznej – pachołek na podstawie nr 1,
Na 91 m toru ustawione są:
- w odległości 4,5 m od prawej linii bocznej – pachołek na podstawie nr 3,
- w odległości 5,5 m od prawej linii bocznej – pachołek na podstawie nr 2.
Linie startu w konkurencji wyznaczają: linia początkowa i prawa boczna linia toru. Ilość torów do ćwiczenia
bojowego ustalana jest przez organizatora zawodów, stosownie do liczby uczestniczących drużyn.

Schemat - tor do biegu sztafetowego 
  Copyright :2021 - Zarząd OSP. Moderator: Daro Ch. #
 
 
##### :
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja